Laptopbutiken.com Begagnade datorer på SvenskaBegagnade datorer på Engelska
Begagnade Datorer med GARANTI
Vi på Laptopbutiken säljer begagnade bärbara datorer till kanske Sveriges lägsta priser. Genom direktförsäljning och effektiv lagerhållning kan vi hålla låga priser samt hög kvalitet.

Vi ger alltid garanti på alla våra varor
Låga fraktkostnader
Hos oss får du alltid garanti på dina varor samt snabb och effektiv service. Du kan själv välja hur du vill betala. Vi accepterar betalning genom Postgiro eller så kan du välja att betala datorn när du hämtar ut den på posten.

Vi har mycket låga fraktpriser tack vare ett specialavtal [ 69 / 129 kr ] exkl.moms
Försäljningsvillkor

Begagnad utrustning
Vid försäljning av begagnad utrustning lämnar Laptopbutiken.com två (2) månaders funktionsgaranti. Garantin gäller enbart sådana fel och brister som förelåg vid leverans. Gäller ej batterier. LaptopButiken.com ansvar enligt garantin bortfaller om produkten utsatts för felaktigt handhavande, felaktig miljö eller andra yttre störningar, likaså bortfaller allt ansvar om reparation eller försök till reparation har utförts av annan än av LaptopButiken.com godkänd personal.

Felavhjälpande åtgärder
Av LaptopButiken.com lämnad garanti innebär att LaptopButiken.com efter eget val på LaptopButiken.com bekostnad reparerar eller utbyter felaktig produkt eller ersätter kunden med det belopp kunden erlagt för produkten och återtager produkten. Inlämningsservice gäller, det vill säga reparation utföres i LaptopButiken.com verkstad eller på annat av LaptopButiken.com anvisat ställe. Om felet inte faller inom LaptopButiken.com’s garantiansvar skall kunden betala eventuella kostnader för felsökning och reparation. Om produkt kräver justeringsservice eller intrimning är detta ej att anse som fel eller brister, såvida bristfälligheten ej kvarstår efter nämnda åtgärd. Inkompatibilitet mellan produkten och kundens befintliga utrustning är ej att anse som bristfällighet och faller därmed utanför LaptopButiken.com’s garantiåtaganden. Garantitiden förlängs ej på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad produkt. Utbyte eller reparation av produkter eller del av produkter medför inte att den ursprungliga garantitiden förlängs. Garantin för dessa produkter upphör då den ursprungliga garantitiden gått till ända. LaptopButiken.com’s ansvar är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i produkt kan kunden inte göra gällande andra påföljder än vad som angivits ovan och kunden har inte rätt till ersättning utöver vad som framgår av dessa försäljningsvillkor.
 
LaptopButiken.com är inte i något fall, på grund av garantiåtagande eller annat, skyldigt att till kunden utge ersättning för eventuella indirekta skador eller stilleståndskostnader orsakade av produkten.

Betalning
Betalning skall ske kontant, förskottsbetalning eller mot postförskott om LaptopButiken.com.

Installation
Kunden ombesörjer all installation av programvara själv, då den inte ingår i köpet. Ev mjukvarulicens kan ingå, men då endast i form av licensnyckel och inte ett komplett installationspaket.

Returer
Retur av produkt får, oavsett anledning, ej ske utan LaptopButiken.com’s muntliga medgivande. Innan produkt returneras måste kunden erhålla returnummer från LaptopButiken.com. Returnummer kan begäras per telefon eller e-post. LaptopButiken.com har rätt till ersättning för undersöknings- och felsökningskostnader om det vid retur av produkt visar sig att produkten inte är behäftad med fel eller brist. Kunden bär risken för och bekostar transport av produkten till och från LaptopButiken.com. Retur för kreditering eller produktbyte måste ske i originalförpackning. Om så ej sker äger LaptopButiken.com rätt att debitera för packning och emballage enligt gällande prislista.

Reklamation
Reklamation angående fel eller brist skall ske skriftligen eller muntligen och utan dröjsmål dock senast 10 dagar efter den tidpunkt då kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet eller bristen

Ej Utlösta paket.
För icke uthämtade paket utgår en avgift på 299 kr exkl moms för Emballage, Frakt och hanteringskostnader i samband med köpet.

Kundvagn Kassa begagnad dator


Kunder hos oss

kunder bärbara datorer


Info om datorerna

Samtliga begagnade datorer kontrolleras samtidigt som slitagedelar byts och fräschas till. Detta kallas att rekonditionera. Maskinerna är rekonditionerade efter behov. allt detta för att de ska hålla länge

Datorerna har tidigare använts i företag och är mellan 6månader och 36 månader (viss variation kan förekomma)

Letar du efter någon speciell modell som vi inte har i lager ? Kontakta oss på e-postadressen nedan
Vi accepterar förskottsbetalning till Postgiro, Postförskott med uthämtning på posten samt kontant försäljning i butik:
Priser är exklusive&inkl moms. Fraktkostnad tillkommer. Laptopbutiken.com är en del av GT&C . Email: info@laptopbutiken.com